Dekkingsverzoek


Robin Hoed heeft zich tot doel gesteld bij te dragen tot het op een verantwoorde wijze fokken van katten en de verbetering van het Brits Korthaar ras. Dit betekent dat Robin Hoed geen enkele beperking oplegt aan de fokker, mits deze zich aan het reglement van de desbetreffende raskatten vereniging houdt. Robin Hoed verwijst mede naar de het Stamboek reglement van Felikat.

De FIV/FeLV testen van mijn dekkaters:
- Test 22-08-2018 Boyd van Het Stuifduin;
- Test 07-09-2017 Thalia's Pledge Hammer MC.

De HCM/PKD testen van mijn dekkaters:
- HCM test 21-02-2014 Boyd van Het Stuifduin;
- PKD test 24-05-2006 Boyd van Het Stuifduin;
- HCM test 14-07-2016 Thalia's Pledge Hammer MC;
- PKD test 30-10-2009 Thalia's Pledge Hammer MC.

De bloedgroepbepaling van mijn dekkaters:
- Bloedgroepbepaling Boyd van Het Stuifduin;
- Bloedgroepbepaling Thalia's Pledge Hammer MC.

Verklaring geen navelbreuk van mijn dekkaters:
- Verklaring Boyd van Het Stuifduin;
- Verklaring Thalia's Pledge Hammer MC.

Testikelverklaring van mijn dekkaters:
- Testikelverklaring Boyd van Het Stuifduin;
- Testikelverklaring Thalia's Pledge Hammer MC.

Test op vererving langhaar factor:
- Test 02-06-2014 Boyd van Het Stuifduin;
- Test 27-04-2011 Thalia's Pledge Hammer MC.

De stambomen van mijn (dek)katers:
- Thalia's Pledge Hammer MC;
- Boyd van Het Stuifduin;
- Donna Mae's Hagar Junior.